Dzieło Biblijne
Konkurs Biblijny dla dzieci szkół podstawowych kl. od IV do VI Drukuj E-mail

DIECEZJALNY KONKURS

WIEDZY BIBLIJNEJ

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

KL. od IV do VI

w roku szkolnym 2015/2016

Pt:

„Bądźcie miłosierni,

jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)

 

 

 

R E G U L A M I N

§ 1

Postanowienie ogólne

1.   Cel konkursu:

■ zachęcenie dzieci do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia  

■ propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii

■ kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej

■ zachęta do zapoznania się z nauczaniem papieża Franciszka, który ustanowił rok kościelny   8.12.2015 – 20.11.2016 rokiem miłosierdzia

■ stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień

■ promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują 

 

2.     Konkurs organizowany jest przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej dla uczniów szkół podstawowych klas od IV do VI Diecezji Rzeszowskiej.

 

§ 2

Etapy konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

-        etap szkolny,

-        etap rejonowy,

-        etap diecezjalny

2. Jeżeli na konkurs zgłosi się mała ilość szkół to wówczas etap rejonowy zostanie pominięty.

3.  Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru oraz test uzupełnień.

 

4. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:

 

Z etapu szkolnego do etapu rejonowego kwalifikuje się po 3 (trzech) najlepszych uczniów z danej szkoły pod warunkiem uzyskania przez nich minimum 60 procent maksymalnej liczby punktów.

W razie zdobycia przez kilku konkursowiczów tej samej ilości punktów, a w wyniku tego liczba dzieci, które osiągnęły największą ilość punktów przekracza ustaloną w regulaminie konkursu, należy we własnym zakresie dokonać rozstrzygnięcia (np. poprzez konkurs ustny) tak by do kolejnego etapu zakwalifikowała się tylko wymagana ilość najlepszych uczniów.

 

Z etapu rejonowego do diecezjalnego kwalifikuje się 70 najlepszych uczniów w skali diecezji.

 

Komisja konkursowa posiada dodatkową pulę miejsc. Może je rozdzielić pomiędzy uczestników, którzy w skali diecezji osiągnęli największą liczbę punktów, a bezpośrednio nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

 

5. Miejsce przeprowadzenia konkursu:

- Etap szkolny – na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie

- Etap rejonowy - zostanie przeprowadzony w miejscach wyznaczonych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

- Etap diecezjalny – zostanie przeprowadzony w miejscu wyznaczonym przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej.

 

6. O kolejności miejsc w konkursie na etapie szkolnym, rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość zdobytych punktów.

 

§ 3

 

Literatura obowiązkowa:

 

1.     Zakres materiału:  Ewangelia według św. Łukasza

 

Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie Biblii Tysiąclecia wyd. V.

 

2.     Wymagania na poszczególne etapy: 

 

- Na etapie szkolnym obowiązuje znajomość następujących fragmentów:

4,31-44;   5,12-26;   6,6-11;   6,27-38;   7,1-17;

8,4-15;   8,40-56;   9,37-43;   10,29-37;   12,22-32;

13,6-9;   13,18-21;   15,1-32;  16,19-31;   18,35-43;

19,11-27;   20,9-19;     21,1-4;   21,29-33;   22,47-53;

23,39-43. 

 

- Na etapie rejonowym obowiązuje znajomość tekstów, które zostaną podane w późniejszym terminie.

- Na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość całej Ewangelii według św. Łukasza.

 
 § 4

Termin konkursu

1.  Zgłoszenia do konkursudo 29 lutego 2016 r. Szkoły podstawowe przesyłają skan załączonej deklaracji udziału w konkursie na adres mailowy: . lub . Można przesłać załączoną deklarację udziału w konkursie pocztą na adres: Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w  Diecezji Rzeszowskiej, 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 11a. Rzeszów z dopiskiem: KONKURS.

2.  Dokumentacja konkursowa na etap szkolny zostanie przesłana na adres mailowy szkoły biorącej udział w konkursie.

3.  Konkurs będzie przeprowadzony w dniach:

- etap szkolny: 10 lub 11 marca 2016 r. Dzień przeprowadzenia konkursu na tym etapie wyznacza Szkolna Komisja Konkursowa,

- etap rejonowy: 22 kwietnia 2016 r.

- finał diecezjalny 20 maja 2016 r.

 

Szkoła Podstawowa po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz przesyła protokół wraz z wynikami na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1). Odpowiedzialnym za przesłanie protokołu jest Przewodniczący Komisji.

 

Diecezjalna Komisja Konkursowa w późniejszym terminie wyznaczy miejsca przeprowadzenia etapu rejonowego.

Przewodniczący Komisji Konkursowej z etapu rejonowego przesyła protokół z wynikami w dniu przeprowadzenia konkursu lub nazajutrz na podany adres mailowy (§ 4, punkt 1) lub pocztą do siedziby Komisji Konkursowej (adres - patrz § 4, punkt 1).

Prace konkursowe z etapu rejonowego pozostają do wglądu u Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej do 20 maja 2016r.

 

& 5

Komisje konkursowe

1.  Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły podstawowej która powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z Katechetą.

2.  Rejonowe Komisje Konkursowe tworzą katecheci uczniów, którzy biorą udział w konkursie na etapie rejonowym. Przewodniczącym Komisji jest Katecheta, odpowiadający za etap rejonowy, którego powołuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. 

3.  Diecezjalną Komisję Konkursową tworzą osoby wyznaczone przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej. 

 

§ 6

Nagrody

Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

 § 7

Uwagi końcowe

1.   Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.

2.   Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.

3.   Nie pokrywa się kosztów związanych z dojazdem na konkurs.

4.  Prosi się wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, aby zachęcili uczniów do licznego udziału w konkursie. 

5.  Regulamin Konkursu oraz formularz Karty zgłoszeniowej jest dostępny na internetowej stronie Diecezjalnej Dzieła Biblijnego (http://biblista.pl/ - link - Dzieło w Diecezjach – rzeszowska). Załącznik: Formularz zgłoszenia szkoły do konkursu.

 

 

 

 

 

Pieczęć szkoły  

 

Miejscowość, data

 e-mail …………………………..

………………………

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           DEKANAT

                                                                                           

………………………..                                

 

 

 

Komisja Konkursowa

 

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II

w Diecezji Rzeszowskiej,

ul. WITOLDA 11A
35 - 302  RZESZÓW

 

 

Zgłoszenie

 

             Zgłaszam naszą szkołę do udziału w Konkursie Wiedzy Biblijnej dla Szkół  Podstawowych organizowanym w roku szkolnym 2015/2016.

           

Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na potrzeby Diecezjalnego Konkursu Biblijnego organizowanego przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej, co może łączyć się z umieszczeniem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz zdobytej przez nich ilości punktów na stronie Internetowej Dzieła Biblijnego jak również w innych środkach masowego przekazu.

 

 

...........................                                                                                                                

podpis Dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następny >

W skrócie
Sonda
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 3 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl